maanantai 22. toukokuuta 2017

Nykyvaltuuston viimeinen kokous

Valtuustokausi on päättymässä ja nykyinen valtuusto istui tänään viimeistä kokoustaan. Minä pakkasin kannettavan mukaan ja istahdin jälleen lehterille kuunteluoppilaaksi. Alkuun jaettiin kukkia ja kunniakirjoja pitkään ja ansiokkaasti palvelleille valtuutetuille ja luottamustoimissa olleille.
Asialistalle päästiin puoli kuuden kieppeillä. Tilinpäätös tuli hyväksyttyä ilman suurempaa keskustelua. Henkilöstöraportti olikin sitten mielenkiintoinen ja poiki useita puheenvuoroja. Kunnalla on töissä 1308 henkilöä kun sekä vakituiset että määräaikaiset lasketaan mukaan. Henkilöstöjohtajalla oli hieno lajitelma laskelmia mm. ikä- ja sukupuolijakaumasta, koulutuspäivien määrästä ja sairaspoissaoloista. Puheenvuoroja pyydettiin liittyen niin palkitsemiseen, henkilöstön jaksamiseen, koulutuspäiviin (1,6 pv/hlö vuonna 2016), kuin eläköitymiseen.

Jari Sillanpää esitteli tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ominaisuudessa vuoden 2016 arviointikertomuksen, linkki dokumenttiin tässä: Arviointikertomus Kertomuksessa oli huomiona mm. Mäntsälän väestömäärän maltillinen kasvu, kunnan velkaantuminen, keskustan alueen viihtyisyyden parantaminen edelleen, pitkäaikaistyöttömien parantunut työllistyminen, ja kunnan tilojen parempi hyödyntäminen (mm. elokuvat). Ja isona asiana maankäytön ja kaavoituksen rooli. Oli muitakin huomioita. Niin positiivisia kuin rakentavassa hengessä mainittuja.

Seuraavaksi kunnanjohtaja esitteli kuntayhtymän perustamista. Paljon keskustelua. Asia on selkeästi edelleen monelle epäselvä ja aiheuttaa epävarmuutta. Ote perussopimuksen taustamuistiosta:

"Perustettava kuntayhtymä järjestää sote-palvelut Keski-Uudenmaan sote-mallin mukaisesti alueen väestölle. Kuntayhtymään on keskitetty palveluiden järjestäminen siten, että se sisältää palveluiden johdon, ohjauksen ja kehittämistoiminnot. Kunnat vastaavat palvelutuotannosta siten, että palvelua tuottavan henkilöstön työnantajana toimii nykyinen työnantaja ja palvelut järjestetään pääosin nykyisen henkilöstön toimesta ja nykyisissä tiloissa. Palvelutuotanto tapahtuu kunnissa asiakasryhmittäin ja tuotannoittain hajautetusti yli organisaatiorajojen."

Keskustelu varmasti jatkuu myöhemmin. Valtuusto siirtyi kuitenkin seuraavaan asiaan...

...ilta venyi... onneksi tuli eväät mukaan... ollaan asialistan loppupuolella, kohdassa 11, sivistystoimen ja opetusyksiköiden johtamisrakenteen uudistaminen. Valtuustoaloite. Asia esitelty, keskustelu alkaa. Kello on 19:40.Aiheesta pyydettiin useita puheenvuoroja, ja sen palauttamista käsittelyyn pyydettiin. Saatiin äänestys aikaiseksi. Jaa-äänet kuitenkin voittivat, eli aloitetta ei palauteta uudelle kierrokselle.

Minä luovutin kahdeksalta. Tosin lista oli lähes valmis, joten paljosta en jäänyt paitsi. Ehdin kotiin sanomaan lapsille hyvät yöt :)