maanantai 28. elokuuta 2017

Kuntatalous-koulutusta

Kuten viikko sitten mainitsinkin, uusi kausi on alkanut ja kalenteri täyttyy koulutuksista ja kokouksista. Tänään valtuutetut ja varavaltuutetut saivat koulutusta kuntatalouteen liittyen.

Kunnanjohtaja avasi ensin taloudellisia lukuja kansallisella ja lähikuntatasolla. Oli mielenkiintoista nähdä miten Mäntsälä sijoittuu esim. velkaantumisasteeltaan (korkea) ja asukasluvultaan (kasvaa hitaasti mutta varmasti, kasvutavoitteesta ollaan kuitenkin jäljessä) suhteessa naapureihin tai koko maan tasoon. Hallintojohtaja kävi läpi kuntastrategiaa ja kunnankamreeri sitä prosessia miten taloudellinen suunnittelu ja kuntastrategia nivoutuvat yhteen.Toimialakohtaista esimerkkiä taloussuunnittelun etenemisestä ja haasteista avasi sivistyspuolelta Sivistysjohtaja ja kunnan omistajaohjauksesta kertoi puolestaan Hallintojohtaja.

Mäntsälän vuokra-asunnot ovat saaneet julkisuutta myös paikallisessa lehdistössä, katso linkki "juttu Mäntsälän vuokra-asunnoista" ja yhtiön Toimitusjohtaja Rauni Ohvo olikin tänään esittelemässä luottamushenkilöille yhtiön toimintaa ja strategisia tavoitteita. Haasteita aiheuttaa esimerkiksi se, että uudistuotannossa on ollut liian pitkä tauko ja asuntokanta on vanhaa eikä houkuttele muuttoliikennettä.

Hyvässä seurassa aika rientää ja asiaa oli taas paljon. Kokousajan loppuessa oli asiakohtia vielä kaksi käymättä (tunnuslukuja, kriisikuntarajoja ja sisäistä sekä ulkoista valvontaa)... jätettiin ne väliin, materiaalihan oli jaettu jo etukäteen.

Lopuksi kävivät vielä esittäytymässä Mäntsälän yrityskehitys, Nuorkauppakamari, Mäntsälän Yrittäjät sekä Yrittäjänaiset.

Time well spent again. Kiitos.


perjantai 25. elokuuta 2017

Mitä meinaan saada aikaiseksi?

Edellinen kirjoitukseni tarkastuslautakuntatyön aloittamisesta kohdallani, ja koulutuksesta jolla työ alkoi, poiki minulle osoitetun kysymyksen kuntapolitiikkaryhmässä Facebookissa. "Mitä meinaat saada aikaiseksi". Se on hyvä kysymys, ja siksi halusin tehdä siitä oman kirjoituksen.

Olen kuntapolitiikassa keltanokka ja opettelen asioita. Innolla, mutta uutena. Tämän blogin tarkoitus on ollut laittaa omia ajatuksia ylös, ja valaista ehkäpä jollekin muullekin, joka pohtii kuntapolitiikkaan lähtemistä, että mitä tämä voi pitää sisällään. Paikka tarkastuslautakunnassa antaa mahdollisuuden tutustua toimintoihin läpi linjan, ja on siksi todella mielenkiintoinen pesti.Olen lukenut huolella läpi edellisen tarkastuskertomuksen. Pistin merkille että jotkin asiat ovat edistyneet hyvin (mm. keskustan alueen kehittäminen viihtyisämpään suuntaan, pitkäaikaistyöttömien parempi työllistyminen ja peruspalveluiden panostaminen ennaltaehkäisevään työhön). Toisaalta huolta aiheuttaa esim. kunnan velkaantuminen ja jotkin kaavoitukseen liittyvät asiat. Ymmärrän että toiset asiat ovat helpompia toteuttaa kuin toiset, ja jotta tiedetään miten onnistuttiin, on oltava kartoitettuna lähtötila ja luotuna mittarit joilla edistymistä ja onnistumista mitataan.

Osaltani toivon ja odotan avointa keskustelua palvelualojen ja niiden vastuullisten kanssa. Kuin myös valtuutettujen ja lautakuntatyötä tekevien kanssa. Näen että kun tietoa jaetaan ja toisaalta kuunnellaan toistenkin osapuolten ajatuksia, voidaan löytää parhaat keinot asioiden edistämiselle.

Oikeastaan aika asiakaslähtöinen kunnan tavoitteiden yhteenveto löytyy Strategiasanomista, katso oheinen linkki "Mäntsälä Strategia-extra" Alla ote tuosta dokumentista. Olen siihen boldannut muutamia kohtia jotka kolahtavat minulle heti ensimmäisinä. Kaikki tavoitteet ovat toki tärkeitä, mutta uskon että esim. elinkeinojen ja yritystoiminan tukemisella saadaan aikaan positiivista pöhinää aluella ja se tuo mukanaan palveluita, elinvoimaisuutta ja parempaa taloutta.

Tulevien vuosien tavoitteena on:

• hallittu väestönkasvu asemakaava-alueella 
• toimivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut 
elinvoimainen ja viihtyisä palveluiden keskus 
• toimiva joukkoliikenne sekä turvallinen ja kattava kevyenliikenteen verkosto 
• kilpailukykyinen ja monipuolinen asumisen ja yrittämisen tonttitarjonta 
vahva ja monipuolinen elinkeinorakenne 
• kuntakonsernin talouden tasapaino 
• osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Olen urheilija henkeen ja vereen. Haluaisin sanoa että meinaan hommata meille uimahallin. Ja hyvät pyörätiet, ja harrastusmahdollisuuksia kaikille muksuille moneen eri lajiin. Toisaalta olen talousihminen, ja ymmärrän mitä kaikkien näiden (ja muiden toiveiden) toteuttaminen maksaa. Siksi pidän malttia, vaikka tiedän että se ei kaikkia miellytä.

Olen myös sosiaalista sorttia. Kova puhumaan ja verkostoitumaan. Ajan vahvasti avointa keskustelua ja toista kunnioittavaa mielipiteenvaihtoa. Uskon yhteistyöhön ja ihmisten haluun saada porukalla asioita eteenpäin.

Haluan edistää hyvää tätä päivää ja huomista muksuille. Niin omille kuin muiden. Näen että tuoreet, terveet koulut, hyvät harrastusmahdollisuudet ja aktiivista yhteistyötä tekevät aikuiset mahdollistavat tämän.

Se mitä tarkastuslautakunnassa pystyn asioille tekemään, on maltillista. Voin kuitenkin siellä ollessani kerätä ja jakaa tietoa, osallistaa eri tahoja, viedä viestiä eteenpäin ja kerätä viisautta.

Kerro sinä mitä haluaisit minun saavan aikaiseksi? Lupaan vähintäänkin pohtia asiaa.

Raisa

torstai 24. elokuuta 2017

Tarkastuslautakunta, mikä se on?

Tulin valituksi tarkastuslautakunnan jäseneksi viime kuntavaaleissa, tai pikemminkin vaalien jälkeen kun luottamustoimia jaettiin. Tarkastuslautakunta oli minulle hieman vieras instanssi, mutta perehdyttyäni asiaan, tunnen että se on oikeastaan yksi kiinnostavimmista näköalapaikoista kuntapolitiikkaan.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa  olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Edellä mainitut tarkastuslautakunnan tehtävät voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen, arviointi ja muut tehtävät. 

Saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta käytännössä tuo tarkoittaa, että pääsee tutustumaan kunnan taloudellisiin lukuihin syvällisesti yhdessä tilintarkastajan kanssa. Lisäksi se tarkoittaa että saa selontekoja eri palvelualoilta ja pääsee arvioimaan miten kunnan strategiaan kirjatut tavoitteet on saatu toteutumaan tai miten niitä on edistetty. Siis myös toiminnallisia kriteereitä arvioidaan. En nyt tiedä missä muussa hommassa pääsisi näin mukavasti näkemään läpileikkauksen kunnan toiminnasta. Tehdyistä huomoioista muodostuu arviointiraportti.

Tässä muuten linkki viime vuoden arviointikertomukseen "arviointikertomus 2016" Siinä on paljon yleisluontoista, itse raporttia kuvaavaa tekstiä, sekä paljon lukuja. Jos raportin lukemiseen käyttää kuitenkin hetken ja ajatuksen, huomaa miten siinä käydään eri toiminnot läpi niin taloudelliselta kuin toiminnalliselta puolelta. Havainnot on boldattu, ja vähintään ne selaamalla saa käsityksen miten arviointilautakunta arvioi tavoitteiden toteutumista.

Mutta siis. Kesä on ollut hiljainen myös kuntasektorilla, mutta nyt kun lehdet alkavat kellastua, niin kalenterikin täyttyy kokouksista ja koulutuksista. Ensimmäinen niistä oli toissapäivänä. FCG:n järjestämä tarkastuslautakuntien koulutus Helsingissä.Paikalla oli iso luokkahuoneellinen väkeä niin Mäntsälästä kuin lähikunnista ja kaupungeista. Suurin osa ensikertalaisia, mutta taisi mukana olla joku konkarikin. Meidän lautakunnasta oli melkein kaikki, ja ainakin yksi varajäsenkin. Hieno homma!

Kouluttajina toimivat Suomen kuntaliiton johtava lakimies Kirsi Mononen, sekä BDO tilintarkastusyhteisön liiketoimintajohtaja Minna Ainasvuori. Todella pätevät kouluttajat.

Päivä meni vauhdilla ja asiaa tuli paljon. Koulutus oli todella hyvä startti alkavalle kaudelle. Moni asia jota olin tähän tehtävään liittyen pohtinut, avautui päivän aikana ihan uudella tavalla konkretian tasolle.

Seuraavat stepit ovatkin sitten valtuusto maanantaina ja tarkastuslautakunnan ensimmäinen kokous tiistaina. Valtuuston kokousta seurailen taas lehteriltä jos vaan sinne ennätän. Lautakuntakokouksen asialistalla mm. sidonnaisuusilmoitusten tilanne.

Mukavaa kun päästään hommissa alkuun!