maanantai 26. kesäkuuta 2017

Lautakuntatyöstä tänään opittua

Tulin valituksi kuluvalle valtuustokaudelle tarkastuslautakunnan jäseneksi, sekä kasvatus- ja sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan varahenkilöksi. Otan pestit nöyränä ja tyytyväisenä vastaan. Kiitos luottamuksesta uudelle valtuustolle, joka vahvisti luottamustoimet viime kokouksessaan ennen Juhannusta 19.6.

Tarkastuslautakunnan hommista lisää myöhemmin, nyt kerron mitä opin lautakuntajäsenten yhteisessä koulutustilaisuudessa tänään kunnantalolla. Koulutus alkoi jo kolmelta, eli tarkoittaa meille työssäkäyville lyhyempää päivää työmaalla. Väkeä oli sali täynnä, niin uusia, kuin kokeita valtuutettuja ja lautakunnan jäseniä.

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja, ja muutama muu virkamies kävivät läpi yhteisiä pelisääntöjä ja ohjeita tulevalle kaudelle. Listalla oli niin arkisia asioita liittyen kulkukortteihin ja työvälineisiin, kuin tietoa kunnan viestinnästä, kuntastrategiasta ja kunnanhallituksen tehtävistä. Ihan asiallinen tiedotustilaisuus. Kyselläkin sai, ja kysymyksiä tuli. Tärkeää tietoa kaikki.Päivän mielenkiintoinen yhteinen oppi saatiin kuitenkin seuraavassa tilanteessa:

Yhteisen tilaisuuden jälkeen muutama lautakunta piti oman kokouksen. Tarkastuslautakunnalla, jonka jäsen olen, ei kokousta tänään ollut. Sen sijaan kasvatus- ja sivistyslautakunnalla, jossa olen varapaikalla, oli kokous. Varsinainen jäsen, jonka varalla olen (Mea Hannila-Niemelä) oli myös paikalla. Koska olen kovasti kiinnostunut oppimaan ja kuulemaan, kysyin useammalta paikallaolijalta, saanko osallistua kokoukseen kuunteluoppilaana, vaikka varsinainen jäsen on paikalla. Pikainen kysely ei tuottanut tulosta, kukaan ei oikein tuntunut tietävän.

Onneksi paikalle saatiin asiantuntija, kunnan hallintojohtaja. Hallintojohtaja kertoi, että kokouksen alussa voidaan yhteisesti päättää, saako varajäsen osallistua (ilman kokouspalkkiota ja äänivaltaa) mikäli varsinainen jäsen on paikalla. Joku siinä ohimennen kyllä mainitsi, että kahteenkymmeneen vuoteen ei kukaan ole tuommoista kysynyt ;) Että tulisi vaan kuuntelemaan. Minä se meinasin, että kun on kunnantalolle asti tultu ja leipäkin kunnan piikkiin syöty, niin samassahan sitä oppii lautakuntatyöstä ja näkee millaista väkeä kyseisessä lautakunnassa istuu.

Itse kokous oli suhteellisen nopeasti pidetty. Asialistalla oli vain kiireiset asiat ja materiaalin (mm. hallintosääntö ja henkilötietolomake) jakaminen osallistujille. Kiireellinen päätettävä asia oli Hepolan koulun rehtorin virkaan valittava henkilö. Tämä siksi että rehtori on valittuna ja paikalla kun koulu taas lomien jälkeen alkaa. Hyvin valmisteltu esitys oli helppo hyväksyä yksimielisesti.

Yhtä kuntapoliittista kokemusta rikkaampana tänään.

maanantai 22. toukokuuta 2017

Nykyvaltuuston viimeinen kokous

Valtuustokausi on päättymässä ja nykyinen valtuusto istui tänään viimeistä kokoustaan. Minä pakkasin kannettavan mukaan ja istahdin jälleen lehterille kuunteluoppilaaksi. Alkuun jaettiin kukkia ja kunniakirjoja pitkään ja ansiokkaasti palvelleille valtuutetuille ja luottamustoimissa olleille.
Asialistalle päästiin puoli kuuden kieppeillä. Tilinpäätös tuli hyväksyttyä ilman suurempaa keskustelua. Henkilöstöraportti olikin sitten mielenkiintoinen ja poiki useita puheenvuoroja. Kunnalla on töissä 1308 henkilöä kun sekä vakituiset että määräaikaiset lasketaan mukaan. Henkilöstöjohtajalla oli hieno lajitelma laskelmia mm. ikä- ja sukupuolijakaumasta, koulutuspäivien määrästä ja sairaspoissaoloista. Puheenvuoroja pyydettiin liittyen niin palkitsemiseen, henkilöstön jaksamiseen, koulutuspäiviin (1,6 pv/hlö vuonna 2016), kuin eläköitymiseen.

Jari Sillanpää esitteli tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ominaisuudessa vuoden 2016 arviointikertomuksen, linkki dokumenttiin tässä: Arviointikertomus Kertomuksessa oli huomiona mm. Mäntsälän väestömäärän maltillinen kasvu, kunnan velkaantuminen, keskustan alueen viihtyisyyden parantaminen edelleen, pitkäaikaistyöttömien parantunut työllistyminen, ja kunnan tilojen parempi hyödyntäminen (mm. elokuvat). Ja isona asiana maankäytön ja kaavoituksen rooli. Oli muitakin huomioita. Niin positiivisia kuin rakentavassa hengessä mainittuja.

Seuraavaksi kunnanjohtaja esitteli kuntayhtymän perustamista. Paljon keskustelua. Asia on selkeästi edelleen monelle epäselvä ja aiheuttaa epävarmuutta. Ote perussopimuksen taustamuistiosta:

"Perustettava kuntayhtymä järjestää sote-palvelut Keski-Uudenmaan sote-mallin mukaisesti alueen väestölle. Kuntayhtymään on keskitetty palveluiden järjestäminen siten, että se sisältää palveluiden johdon, ohjauksen ja kehittämistoiminnot. Kunnat vastaavat palvelutuotannosta siten, että palvelua tuottavan henkilöstön työnantajana toimii nykyinen työnantaja ja palvelut järjestetään pääosin nykyisen henkilöstön toimesta ja nykyisissä tiloissa. Palvelutuotanto tapahtuu kunnissa asiakasryhmittäin ja tuotannoittain hajautetusti yli organisaatiorajojen."

Keskustelu varmasti jatkuu myöhemmin. Valtuusto siirtyi kuitenkin seuraavaan asiaan...

...ilta venyi... onneksi tuli eväät mukaan... ollaan asialistan loppupuolella, kohdassa 11, sivistystoimen ja opetusyksiköiden johtamisrakenteen uudistaminen. Valtuustoaloite. Asia esitelty, keskustelu alkaa. Kello on 19:40.Aiheesta pyydettiin useita puheenvuoroja, ja sen palauttamista käsittelyyn pyydettiin. Saatiin äänestys aikaiseksi. Jaa-äänet kuitenkin voittivat, eli aloitetta ei palauteta uudelle kierrokselle.

Minä luovutin kahdeksalta. Tosin lista oli lähes valmis, joten paljosta en jäänyt paitsi. Ehdin kotiin sanomaan lapsille hyvät yöt :)

maanantai 24. huhtikuuta 2017

Hulevesi- ja kaavoitusasioita valtuustossa

Mäntsälän kunnanvaltuusto istui tänään kokousta hieman lyhyemmän asialistan kanssa kuin viimeksi. Käsiteltäviä asiakohtia oli kymmenen ja liitteitä lukemalla kävi selväksi jo ennen kokousta, että suht nopeasti tullaan tänään kokouksesta selviämään. Linkki esityslistaan on tässä "klik"

Eniten puheenvuoroja ja äänestyksen keräsi tänään Mäntsälän kunnan hulevesiohjelma 2015.

Mitä se sellainen hulevesi on? Wikipedia sanoo tähän seuraavaa: Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Perinteiset hulevesien johtamisjärjestelmät perustuvat joko seka- tai erillisviemäröintiin.

Vesihuoltolain mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnasta yleisillä alueilla. Se aiheuttaa kunnalle kustannuksia. Nyt kysymys kuuluu, laskuttaako kunta asukkailta osan kuluista, ja jos laskuttaa, niin laskuttaako kaikilta tasaisesti vai vain asemakaava-alueen asukkailta ja toimijoilta. Ja paljonko laskuttaa.

Itse asiassa hulevesiä laskutetaan jo. Tämä tuli joillekin yllätyksenä. Eli pieni osa vesilaskusta on nimenomaan hulevesilaskua. Ja se lasku menee kaikille. Jatkossa kunta laskuttaisi (vesiyhtiön kautta kuitenkin koska se on kätevintä) hulevesimaksun erillisenä maksuna ja vain asemakaava-alueelta. Kuulostaa minusta reilulta. 

Tiukan äänestyksen jälkeen hyväksyttiin sekä ohjelma, että maksut. Käytännössä omakotitalossa asuvalle vuosimaksu on 30 eur. Liittymismaksu peritään 2018 aikana tai jälkeen rakennettavilta kiinteistöiltä. Asuinkiinteistön kyseessä ollessa maksu on 1 000 eur.


Keväinen sukka puikoilla tämän illan kokouksessa
Valtuusto käytti useita puheenvuoroja hulevesiohjelmaan liittyen

Suvikedon ranta-asemakaava kirvotti kielenkannat seuraavaksi. Asia oli yksiselitteinen kaavoitusjohtajan mielestä. M1-alueelle ei voida ehdotetunlaista (pieniä puutarhapalstoja mökkeineen) kaavoitusta hyväksyä. Useampi valtuutettu harmitteli sitä, että Mäntsälä ei hyödynnä tällaista mahdollisuutta elävöittää kylää ja tarjota elämyksiä myös naapurikaupunkien mahdollisille palstakyselijöille. 

Kaavoitusjohtaja esitteli vielä laajemmalti kaavatilannetta kaavoituskatsauksessa. Hirvihaaran kaavoitustilanteesta tuli kyselyä, kun se on jäänyt ilmeisesti vähän muiden alueiden jalkoihin. 

Äänentoisto toimi melkein koko kokouksen ajan ja kokous sujui sopuisasti. Kokous päättyi vähän seitsemän jälkeen, eli piirun yli kahdessa tunnissa selvittiin. Lehterillä oli tänään useampia katsojia ja kokoushan streamattiin taas nettiin kuten tapana on ollut.

Mukava ilta. Opin taas uutta. Samalla valtuustoa kuunnellessa tuli toinen sukka valmiiksi (oli kyllä jo hyvän matkaa ohi kantapään ennen kokouksen alkua) ja toisen resori pääsi alulle. Ei turha ilta ollenkaan. 

torstai 20. huhtikuuta 2017

Luottamuspaikkojen jakotalkoot

Kuntapolitiikka on myös tätä. Vaalit on käyty ja nyt työn alla ovat neuvottelut luottamuspaikoista. Keskustan toiveena on kunnioittaa äänestystulosta. Hyvä niin. On muuten oikeasti aika mielenkiintoista millaisella laskentakaavalla paikat jaetaan suurimpien kesken, ja miten myös pienet puolueet huomioidaan. Ja miten näitä kaavoja voi käyttää edukseen jos haluaapi ruveta suhmuroimaan ja liittoutumaan naapurien kanssa.

Viimeisimmässä paikallislehdessä juttua aiheesta. Ohessa linkki juttuun ja ote artikkelista:

"Linkki Mäntsälän uutisten juttuun"

"Neuvottelut Mäntsälän luottamuspaikkajaosta käyvät kuumimmmillaan. Puolueet tapaavat torstaina 20. huhtikuuta suurimman ryhmän eli keskustan johdolla. Neuvotteluja vetää keskustan nokkamies Tapio Havula.

Mäntsälän luottamuspaikkojen tärkein yksittäinen tuoli, kunnanhallituksen puheenjohtajuus, säilyy keskustalla, sillä se piti asemansa Mäntsälän suurimpana puolueena.
Keskustaa viime vuodet luotsannut sälinkääläinen Havula on ollut myös kunnanhallituksem puheenjohtaja ja jatkanee tehtävässä alkavalla vatuustokaudella.
Kunnanhallitus on tärkein poliittisen valmistelun paikka ja sen takia ykkönen, vaikka luottamustehtävien kakkospaikka onkin paljon näkyvämpi. Kakkospaikka on kunnanvaltuuston puheenjohtajan tuoli. Sen haltija mitä todennäköisimmin vaihtuu. Tällä ja viime kaudella valtuustoa on johtanut kokoomuksen Anna Helin. Kun kokoomus putosi kolmanneksi ja sosiaalidemokraatit nousivat toiseksi suurimmaksi, normaalin kunnallisen käytännön mukaan vaihtuu myös valtuuston puheenjohtajan paikka demareille.

Kuka sen saa?"

Meidän väki kokoontui maanantaina kertaamaan vaaleissa opittua ja suunnittelemaan tulevaa. Kaikki olivat yhtä kampanjaa viisaampia ja kovasti oli toiveita myös meillä varasijalaisilla että pääsisimme mukaan toimintaan ja omaa kuntaa kehittämään. Kuinka käy, se selvinnee viimeistään ennen kesää.

Tiistaina istuttiin sitten Keskustanaisten kokousta. Hyvää naisenergiaa! Loistavia suunnitelmia miten porukkaa aktivoidaan ja mitä asioita haluamme ajaa. Niistä lisää matkan varrella.
maanantai 10. huhtikuuta 2017

Kiitoskirje

Ensin kiitokset,

Nöyrimmät kiitokseni kaikille teille 61 äänestäjälle,  jotka luotitte minuun ja annoitte äänenne minulle. En tiennyt mitä odottaa, mutta yllätitte minut silti täysin! Huikea määrä kannatusta ensikertalaiselle. Olisi ollut hienoa päästä läpi, ja siten tehdä myös teidän toiveestanne tosi. Nyt matkaa jatketaan toiselta varasijalta ja nokka suunnattuna kohti mahdollisia tulevia luottamustoimia.

Kiitokset myös Sinikalle ja Mirkulle! Olette ihan mahtavia! Mikä tuki ja tiedotus. Olihan siinä helppo tehdä vaalityötä kun puitteet oli kunnossa ja homma toimi kuin rasvattu. Kiitokset Tapsalle hyvästä briefauksesta ja kannustuksesta. Ja kiitokset koko keskustan porukalle mielettömästä yhteishengestä. Niin ja olihan ne telttanaapuritkin ihan mukavia... Samassa veneessähän tässä ollaan.

Ja sitten eilistä ja tulevaa,

Eilen oli jännä ilta. Äänestysilta huipentui vaalivalvojaisiin Wäinölässä Sälinkäällä. En oikein osannut jännittää lopputulosta ennen iltaa. Aktiivisen lapsiperheen arjessa on aina joku touhu meneillään, jos ei lasten kuskaamista, niin sitten omia treenejä tai menoja. Kerran kyllä kutkutti päivällä vatsanpohjassa kun jäin liikennevaloihin jonottamaan... :)

Ilta oli asia erikseen. Wäinölään kokoontui ehdokkaita perheineen, sekä muuta vaaliväkeä. Toimittajakin kävi kuvia napsimassa. Screeniltä seurattiin Ylen vaalilähetystä ja kännyköistä ja tableteista seurattiin tilanteen kehittymistä. Ehdokkaiden sijoitukset nousivat ja laskivat sitä mukaa miten eri vaalialueiden ääntenlaskenta valmistui. Hetken aikaa minäkin olin valittujen listalla, mutta viime metreillä äänet kääntyivät siten että lopullinen sijoitukseni oli toinen varasija. Jääkiekkopelimäinen tunnelma - jos tiedätte mitä tarkoitan.

Vaalivalvojaiset. Mea, Sinikka ja Raisa. 


Seurasi onnitteluja ja kilistelyjä ja kiitoksia. Sitten kotio nukkumaan ja aamulla töihin. Olo oli jotenkin pöllämystynyt ja toisaalta odottava. Tässäkö tämä nyt oli? Miten homma nyt etenee?

Mäntsälän äänestysprosentti oli lopulta 53,6% ja Keskusta säilytti suurimman puolueen aseman 12 paikalla. Se on muuten Uudellamaalla harvinainen juttu! Uusia valtuutettuja saatiin 18 (42%) ja naisten osuus valituista oli samoin 42%. Valtuuston keski-ikä 50 vuotta. Hienoa että saatiin uutta verta, ja toisaalta mukaan jäi myös senioreja. Molempia tarvitaan.

Kevään mittaan, pääsiäisen jälkeen, alkavat neuvottelut siitä miten luottamuspaikat jaetaan. Siitä ja muistakin kotikunnan asioista lisää taas ensi kerralla - laita blogi lukulistalle :)

lauantai 8. huhtikuuta 2017

Soppaa ja säpinää

Kylhää oli paikallisella torilla tänään säpinää. Teltta toisensa vieressä pystyssä ja touhukkaita ehdokkaita jakamassa pullaa ja kahvia. Ja tietysti kertomassa omia ajatuksiaan siitä miten kunnan asiat  parhaiten hoituisivat. Ilmakin oli huomattavasti mukavampi kuin viikko sitten. Aurinko lämmitti välillä oikein tosissaan.

Keskustan teltalla oli kahvin ja makean lisäksi soppatykki josta jaettiin hernesoppaa. Minäkin pääsin kauhanvarteen. Oli muuten mukavaa hommaa. Soppa porisi peräkärryn päällä ja siitä sitä lapottiin lautasille sitä mukaa kun väkeä tuli soppaa hakemaan.

Siinhää mie soppaa lappaan lautaselle

Kalevi soppakauhan varressa ja Markku jelppii

Torilla liikkui niin tuttuja kuin tuntemattomia. Tein uusia tuttavuuksia ja sehän on aina hitsin mukavaa. Kunta-asioiden lisäksi puheena oli muun muassa harrastushommat. Urheilullista väkeä oli liikkeellä tänään :)

Muutamia kahvittelijoita jututin ennakkoäänestykseen liittyen. Somessa liikkui viestejä joiden mukaan äänestyspaikkaa oli jotenkin vaikea löytää, taikka äänestyspaikkojen aukioloaikoja. Ensi vaaleissa täytyy muistaa painottaa sitä, että ennakkoäänen voi antaa missä vaan äänestyspisteessä.

Joku harmitteli kun äänestystä ei voi tehdä kauppareissun yhteydessä, taikka netissä. Täytyy myöntää että itsekin äänestäisin mielelläni sähköisesti oman aikataulun mukaan. Toisaalta olihan se hauskaa viedä lapset ihan livenä äänestyspaikalle. Ja kuulin tänään juttua että - Vantaallako se oli - kun kuulemma myös lapsille oli tehty oma äänestyskoppi. Ihan mahtava idea!

Päivä meni taas nopeasti jutellessa ja soppaa jakaen. Lounasaikaan oli meidän "pienet" (kaksi nuorimmaista) käsketty äitiä moikkaamaan ja sopalle. Nämä pienet ovat jo sen ikäisiä että saivat tulla kaksin ja omatoimisesti tuon reilun puolen kilometrin matkan. Vanhemmalle reitti on tuttu ennestään ja pienempi luultavasti tallaa tuota reittiä ensi syksynä koulua kohti. Hyvää harjoitusta. Sopan ja pipareiden lisäksi mukaan lähti tietysti ilmapallot. Omia ja naapuriteltan.
Huomenna se olisi sitten äänestyspäivä! Toivon kyllä kovasti että Mäntsälän väki innostuisi äänestämään. Jos tuntuu että asiat eivät etene tai lupauksia ei pidetä, niin reilusti vaan viestiä valtuutetuille. Tai lautakunnissa työskenteleville. Toivon kovasti että olen itse ainakin jotenkin jatkossa mukana, ja lupaan olla avoin ideoille ja kehitysehdotuksille. En voi luvata yksin maailmaa tai edes meidän kuntaa muuttaa, mutta aika kova olen puhumaan ja viestiä viemään.

Tämä blogi elää myös vaalien jälkeen. Eiköhän meidän kunnasta kirjoitettavaa löydy. Joko homman ytimestä käsin tai sivustaseuraajana.

tiistai 4. huhtikuuta 2017

Ääni annettu

Näissä kuntavaaleissa äänestäminen ja ehdokkaan valitseminen oli yllättäen ihan eri levelillä kuin koskaan aiemmin. Vaikka matkani kohti kuntapolitiikkaa on ollut vasta pikkuriikkinen varpaanliikahdus verrattuna konkareihin, tuntuu että asiat ovat jo kilometrejä lähempänä kuin koskaan aiemmin, ja vauhti sen kun kiihtyy.

Tein vaalikoneita läpi (HS, Yle, Mäntsälän Uutiset). Löysin niistä itseni, ja ilokseni monia kavereita samalta listalta kuin minä. Se vahvistaa uskoani siihen että arvomaailmamme ovat lähellä toisiaan. En kyllä ollut ihan sataprosenttisesti itseni kanssa samaa mieltä, mutta se sallittakoon. Yritähän itse vastata kahden viikon välein tasan samalla tavalla kahteenkymmeneen kysymykseen, jossa variaatiota on enemmän kuin kylllä tai ei :)

Ja juu, ehdokas tuli selville. Yhdistelmä vaalikonetta ja omaa havainnointia.

Nappasin nuorimmat muksut mukaan ja lähdettiin viime sunnuntaina käymään kunnantalolla äänestämässä. Olen kyllä aina ennenkin ottanut lapset mukaan näille reissuille. Olen halunnut näyttää omalla esimerkillä mallia, että äänestämässä käydään - se kuuluu tapoihin. Kuusivuotiaan mielestä reissussa jännintä on se, että sieltä saa mukaansa ihan oman salaisuuden jota ei tarvitse kertoa kenellekään.Tänään oli ennakkoäänestyksen viimeinen päivä. Uutisoivat että äänestysprosentti on koko maan tasolla ollut ihan ok, Mäntsälässä se on kuitenkin ollut matala. Olisihan se mahtavaa jos saataisiin prosentti meilläkin ylös ja väki ottamaan kantaa valintoihin äänellään. Uurnille siis hopi hopi.

Sunnuntaina onkin sitten virallinen vaalipäivä. Jännä päivä varmasti kaikille ehdokkaille. Ja minulle ihan ensimmäiset vaalivalvojaiset edessä sillai että olen itse mukana listalla. Tulosta en osaa edes arvailla, mutta kävi miten kävi, pääoma on jo kasvanut.

lauantai 1. huhtikuuta 2017

Sopuisaa telttailua

On se vaan hienoa miten Suomessa kuntavaalitaistoa voidaan käydä sopuisasti teltat vierekkäin samalla pienellä aukiolla ilmapalloja, kahvia ja makkaraa jakaen ja äänestäjille vastaillen!

Ennakkoäänestys on alkanut ja kiinnostus vaaleja kohtaa selkeässä kasvussa. Tai ainakin some, lehdet, televisio ja lauantai-aamut ovat kuntavaaliaihetta pullollaan. Tänään ei paikalliseen Citymarkettiin päässyt kulkematta ehdokasrykelmän läpi. Tai olisi päässyt toista ovea käyttämällä tai ajamalla auton suoraan maanalaiseen parkkihalliin.

Väkeä oli liikkeellä ja jutuillekin päästiin. Lapsille jaettiin ilmapalloja ja aikuisten kanssa käytiin keskustelua kunnan asioista. Kouluasiat tänään eniten tapetilla. Ehnroosin viivästyminen harmittaa varmasti kaikkia. Olkoonkin että aprillipäivän kunniaksi oli lehdessä jo mainittu että rakentaminen alkaa kuitenkin aikataulussa - kunhan vaan kuntalaiset saapuvat heti aamusta lapioiden kanssa maata möyhimään kuohkeammaksi :)

Myssyä ja kauluria tarvittiin tänäänkin teltalla!

Tosissaan ollaan! Tulee vaikka räntää niin me ollaan tavoitettavissa!


Mutta. Aamu oli sopuisa ja positiivinen tunnelmaltaan. Samassa ovensuussa telttaili ainakin viisi puoluetta. Vaihdoimme kuulumisia ja olimme samaa mieltä siitä, että yhteistyötä tarvitaan jotta kunnan asioita saadaan parhaalla mahdollisella tavalla edistettyä. Jokainen oli valmistellut mukavia pikkupaketteja jaettavaksi äänestäjille - ja annettiin me niitä toisillemmekin. Meillä oli ilmapalloja, tulitikkuja ja ohranjyviä, naapureilla muun muassa kesäkukan siemeniä, tiskirättejä ja porkkanoita.

Tuli myös taas huomattua miten ihanan pieni on maailma. Joku tuntee jonkun joka tuntee myös sen ja sen kaverin... Tämä aihe sitten jaksaa minua inspiroida aina vaan. Piti sen nyt vaan taas tässäkin yhteydessä mainita.

Meidän perheen Italianvahvistuskin kävi makkaran hakemassa ja ihmettelemässä suomalaista politiikkaa. Italiassa puolueet ovat ajatusmaailmaltaan hyvin kaukana toisistaan ja tapoihin kuuluu että väleissä ei olla. Ei olisi mitään mahdollisuutta pitää telttoja vierekkäin. Edes suuri tori välissä ei estä politikkoja joutumasta sanaharkkaan ja huutelukisaan keskenään. Nuoria ei politiikka kiinnosta, eikä politikkoja nuoriso. Eivät todellakaan tee kouluvierailuja kuten meillä täällä vasta oli.

Minä keskellä ja meidän vaihtari Italiasta tuossa oikealla.

Juttua riitti niin paljon, että ei meinattu malttaa lopettaa. Aikaa oli varattu klo 10-12, mutta löysin itseni keskeltä mielenkiintoista keskustelua vielä puoli yhdeltä. Kyseessä oli kyllä ehdokkaiden kesken käyty juttutuokio, mutta informatiivistahan se on. Noviisilla on aina opittavaa senioreilta. Kiitos vaan.

Kalevi, minä ja vaalikoira Roosa. 

Sormia ja varpaita paleli päivän päätteeksi, mutta mieli oli iloa täynnä. Kun teltat oli pakattu ja väki hajaantui, lähdin minäkin kaupan kautta kotiin ja päivälenkille. Siinähän se veri alkoi taas kiertää ja sormet lämmetä.

Viikon päästä uusi setti. Rai-torilla ollaan ja hernesoppaa jaetaan. Tervetuloa sopalle ja jututtamaan!

tiistai 28. maaliskuuta 2017

Valtuuston maalismara

Valtuusto istui eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Tammikuun kokous oli peruutettu aikanaan, ja tätä seuraavaakin kokousta oli siirretty aina eiliselle saakka. Koska asioita siirtämällä ne yleensä tuppaavat kasaantumaan, oli eiliselle kertynytkin sitten mittava lista käsiteltäviä asioita. Asialistan kohtia oli 19 ja materiaalia yhteensä 73 sivua.

Minä halusin käydä tutustumassa valtuuston toimintaan ja kuulla samalla ensi kädessä miten muutama kohta listalla herättäisi keskustelua. Linkki asialistaan "tässä" Tiesithän että valtuuston kokouksia pääsee kuuntelemaan lehterille koska vaan. Kulku joko salin ovesta tai salin vieressä olevia portaita pitkin suoraan yläriville. Ja nyt tärkeää ajankäytöllistä tietoa... sieltä pääsee kesken kaiken pois jos meinaa pukata muut menot päälle. Voin siis suositella, vaikka vaan yleissivityksen takia.

Olen tottunut istumaan kokouksissa. Usein olen niissä myös äänessä tai sihteerinä. Nyt olikin virkistävää olla "vaan" kuuntelemassa. Koska olen kuitenkin tekevää sorttia, otin kutimukset mukaan. Valtuuston kokousta kuunnellessa puikoilta valmistui syto-myssy. Taustatietoa sytoilusta esimekiksi "tässä linkissä"


Tilaisuus alkoi muutaman minuutin myöhässä. Ennen kokouksen alkamista valtuustolle esiteltiin vielä MLL:n organisoima kuntalaisaloite lapsi- ja perheasiainneuvostosta sekä soteasiaa. Itse kokous alkoi lähes tunnin myöhässä. Toki aloite ja soteasia olivat kiinnostavia ja tärkeitä, joten nou hätä.

Asialistalla edettiin suhteellisen hitaasti. Asialistan kohtia alustettiin, niihin liittyen pyydettiin puheenvuoroja ja vastapuheenvuoroja. Muutamasta kohdasta äänestettiin. Äänentoistoa trimmailtiin useaan kertaan, ja tulipa kokouksen aikana puheeksi äänentoistojärjestelmän uudistamistarvekin. Koska tilaisuus streamattiin livenä eetteriin, oli tosi harmillista että mikit suhisivat välillä holtittomasti, välillä kieltäytyivät toimimasta. Mutta summa summarum, listalla edettiin.

Kohdan 7 hallintosääntö jälkeen pidettiin lyhyt viiden minuutin biobreikki. Tässä käytin tilaisuuden hyväkseni ja kiilasin kunnanjohtajan peesiin. Koska olen kuullut että Kairesalo on kova urheilumies, halusin kutsua hänet henkilökohtaisesti Mäntsälän kevätmaratonille jota järjestelen yhdessä Mäntsälän Urheilijoiden kanssa. Kai tämä on suvaittavaa käytäväpeliä ;)

Valtuutetut palasivat paikoilleen ja kokous jatkui. Pitkältihän valtuustotyö on hyvin valmisteltujen asioiden nuijimista päätetyksi. Keskustelua tuli kuitenkin paljon mm. Ehnroosin rahoitusmallista, hallintosäännön uudistuksesta ja elinkeino-ohjelmasta. Koska kaikkien on saatava sanoa mielipiteensä tasapuolisesti, venyi kokous lähes viiden tunnin mittaiseksi. Kyllä - kokous päättyi vähän puoli kymmenen jälkeen. Kokouksen jälkeen muutama tuttu valtuutettu pyöritteli päätään ja mutisi minulle lohduttavasti että "ei nämä yleensä näin pitkiä kokouksia ole...". Minä pohdin mielessäni että toisaalta tehokkuus laskee jos istuu samaa kokousta monta tuntia, toisaalta on hyvää ajankäyttöä että kun ollaan paikalla niin käsitellään samalla pitkä lista asioita eteenpäin. Tiedä häntä kumpi parempi.

Minä olin rekrytoinut meidän perheen teinit ja mieheni huoltamaan perheen pienimmät ja ehdin onneksi itsekin haukata välipalaa töiden jälkeen ennen kunnantalolle menemistä... Ilta oli pitkä mutta mielenkiintoinen. Myssy valmistui ja mieli kirkastui. Opin uutta. Päivä täysi. Time well spent.

keskiviikko 15. maaliskuuta 2017

Hytehypeä Mäntsälässä

Olihan mielenkiintoinen keskustelutilaisuus eilen paikallisella kunnantalolla! Ihan minun lempiasiaa, eli terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja miten kunta sitä jatkossa hoitaa. Mitä toiveita, mitä suunnitelmia, miten innostetaan palveluntarjoajat ja kuntalaiset yhteistyöhön, mitä kolmas sektori voi tehdä. Mitä tehtäviä kunnalle kuuluu, mikä porkkana aiheeseen kätkeytyy ja miten kunnan on mahdollisuus tarjota jatkossa entistä enemmän hyvää kuntalaisille.

Mie saan näistä mietteistä ihan hirveesti inspiraatiota!

Ajattele - jos saamme kimpassa terveyttä edistettyä, työllisyysastetta ylös, nuoriso ja seniorit voimaan paremmin ja hoidetaan asioita jouhevasti ja kustannustehokkaasti niin meidät palkitaan hyvästä työstä porkkanalla eli rahalla, jonka voimme käyttää miten parhaaksi näemme. Vaikka rakentamalla lisää pyöräteitä -> jotka muuten lisäävät potentiaalisesti liikkumista joka puolestaan lisää terveyttä. Ja lisäähän se myös turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Kunnan vetovoimaa.

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen oli pyydetty Keskustanaisten vieraaksi Hyte- (hyvinvointi ja terveys) asioista juttelemaan. Hannakaisa onkin muuten monessa mukana. Huipputyyppi. Vahvasti politiikassa, maitotilan pitäjä Savossa, pienten poikien äiti, ja vielä se lenkkeileekin aamuisin. Energiaa! Me like! Kurkkaa Hannakaisan sivut ja CV täältä: Hannakaisan CV

Raisa ja Hannakaisa Hytehypettävät Mäntsälässä


Meitähän oli Hannakaisaa kuuntelemassa muitakin. Keskustelu olikin hyvin vilkasta alkuunpäästyään. Minulle jäi tunne, että hype tarttui ja takaraivossa alkoi raksuttaa jo yhteistyömahdollisuudet lähikuntien kanssa ja mahdollisuus jakaa tietoa ja oppia hyviä ja toimivia käytäntöjä naapureilta. Eihän se ole meiltä pois jos muillekin kerrotaan miten saatiin joku asia toimimaan. Toisaalta jos naapuri on keksinyt hyvän idean, miksi me keksisimme pyörää uudestaan.

Nyt tuli sellainen tunne että tästä voi oikeesti tulla jotain hienoa ja inspiroivaa! Ainakin tämä osa politiikasta ja kunta-asioista on hyvin lähellä minun sydäntäni ja arvojani. Jos kuntapolitiikka voisikin olla sitä että edistettäisi porukassa yhteisiä asioita! Ja tarkoitan nyt kaikkia kuntalaisia, en vain valtuutettuja tai viranhaltijoita. Josko saataisiin viesti kulkemaan kylältä päätöksentekoon asti. Ihmiset tarttumaan toimeen. Keksimään ratkaisuja miten asiat hoituisivat sutjakasti. Kannustamaan kaveriakin osallistumaan.

Tässä meitin porukkaa eiliseltä. 

lauantai 4. maaliskuuta 2017

Vaalistartti torilla

Virallinen vaalistartti oli tänään  paikallisella torilla. Teltta kasattiin ja grilli pidettiin kuumana kymmenestä kahteentoista. Tarjolla oli makkaraa, kahvia, mehua ja pikkuleipiä - ja tietysti Mäntsälän Keskustan vaalitavoitteet printattuna hienosti flyerin muotoon jaettavaksi.

Omia ehdokkaita pääsi hyvin paikalle. Ja väkeä oli muutenkin liikkeellä. Tosin tarjontaakin oli tänään hyvin. Paikallinen CM-kauppias tarjosi myös makkaraa ja kiinteistövälitysfirma hernesoppaa. Muutamankymmenen kilometrin päässä Lahdessa on melko merkittävä urheilutapahtuma meneillään... eli tyytyväinen sai olla että meidän makkarat tekivät kauppansa ja kuntalaisten kanssa pääsi juttusille tässä kireässä kilpailutilanteessa :)

Keli oli onneksi suotuisa ja minullakin pysyi sormet lämpiminä kun puuhasin suurimman osan päivästä grillin äärellä.Ihana yksityiskohta toriteltalla oli nokipannukahvi, jonka Tapsa järjesti paikalle. Toki kahvia oli termarissakin perinteiseen tapaan, mutta kyllä savun tuoksu ja liekin loimussa lämpiävä pannukahvi toivat mahtavaa tunnelmaa tilaisuuteen.


Vaalitavoitteet kasattuna yksiin kansiin kompaktiin kokoon! Mirkku järjesti tämän pikavauhtia ehdokkaiden avuksi ja eteenpäin jaettavaksi kiinnostuneille. Pikavauhtia siksi, että lopulliset muokkaukset tekstiin tehtiin vasta keskiviikkona.
Vaalikoneisiin olen vastaillut viimeisen viikon aikana. Se onkin yllättävän vaikea homma. Monesta asiasta on mielipide selvä, mutta joistain asioista ei kanta ole ihan valmiiksi muotoutunut. On vaikea ottaa kovin hanakasti kantaa asiaan johon ei ole syvällisesti perehtynyt. Tai itse ainakin edustan sitä koulukuntaa, että ennen vahvaa kannanottoa haluan selvittää asian molemmat tai useamman puolen. Katsella asiaa toisenkin silmin. Kaikkiin koneisiin pääsi uudestaan vielä seuraavanakin päivänä vastauksiaan katsomaan. Joissain kohdin jouduin pientä hienosääntöä vielä tekemään. Vaalikoneisiin vastanneena voin suositella niiden käyttöä jokaiselle. Jos ei ehdokkaan valintamielessä, niin siksi että tulee mietittyä omaa kantaa niihinkin asioihin jotka eivät itselle ole niin tuttuja ja jokapäiväisiä. Se antaa mukavasti perspektiiviä normipäivään ;)

maanantai 27. helmikuuta 2017

Tutkimuksia kuntapäätöksentekoon liittyen

Vaalit lähestyvät ja somessa on alkanut vilkas keskustelu siitä, onko kuntapäättäjiin luottaminen vai ei. Miten päätöksentekoa saataisiin avoimemmaksi ja miten sen oman ehdokkaan tulisi viedä - ja pysyykö hän viemään luvattuja asioita kunnan päätöksenteossa eteenpäin.

Eräällä paikallisella Face-foorumilla oli linkitettynä tutkimus, jossa esitettiin miten kansalaisten luottamus päättäjiin on heikolla tasolla. Tosin suurimmat epäluulot kohdistuvat Euroopan unionin päättäjiin, mutta myös oman kunnan päätöksentekijöitä epäilee jonkin verran tai paljon 60 % vastaajista. Tutkimus on tehty viime joulukuussa. Linkki tutkimukseen alla olevassa linkissä.

Minun sydäntäni tuo riipii. Itse olen ollut aina sitä koulukuntaa, että sitä ei luvata mitä ei voi pitää. Sovellan tätä periaatetta muun muassa lasteni kasvatuksessa. Sehän tarkoittaa sitä, että lupaukset eivät ehkä kuulosta niin mahtipontisilta, mutta toisaalta voin aina sanoa että olen lupaukseni pitänyt. Minulla ei ole mitään aikomusta muuttaa tapojani myöskään kunta-asioiden suhteen.

Menin siis tiedon alkulähteille "Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksia" ja perehdyin myös muihin selvityksiin. On muuten hyvä sivu, suosittelen pistäytymään. Kysyttäessä millainen on hyvä valtuutettu, vastauksena oli: "Valtuutetun on hyvä pitää aktiivisesti yhteyttä äänestäjiinsä (82 %), sekä ajaa määrätietoisesti näiden etuja (82 %). Hänen olisi hyvä olla ”räväkkä, aloitteellinen ja esiintymiskykyinen” (76 %). Hänellä tulisi olla myös ”laajat suhdeverkostot” (76 %)." Myös tuon tutkimuksen tulokset löytyvät äskeisen linkin takaa.

Mitä sinä toivot valtuutetultasi? Vuosikokouksessa esittelyssä

Matka kohti vaaleja jatkui sunnuntaina Keskustan Mäntsälän kunnallisjärjestön vuosikokouksessa. Kokous pidettiin paikallisen yläasteen, "Riihiksen" auditoriossa. Olin jo vähän haaveillut että pääsisimme samalla tutustumaan kouluun rakentuvaan uuteen osaan, mutta se oli valitettavasti suljettu koska työt ovat vielä kesken. Onneksi kuvamateriaalia on hyvin nähtävillä esim. kunnan sivuilla.Miksi olin kokouksessa mukana? Siksi että siellä oli tarkoitus esitellä ehdokkaat ja käydä läpi Keskustan teemoja, joita haluamme paikallisesti viedä eteenpäin. Kävimme vilkasta keskustelua useankin aiheen ympärillä ja kaikki halukkaat pääsivät antamaan omat kommenttinsa ja näkemyksensä paikallisista asioista. Kokous venyi yli kolmetuntiseksi, sillä näiden kovasti kommentteja herättäneiden aiheiden lisäksi asialistalla oli toki myös normaalit vuosikokousasiat.

En edelleenkään ole puolueen jäsen, mutta mielenkiinnolla olen tutustunut Keskustan vaaliohjelmaan ja arvoihin ylipäänsä. Ja tietysti väkeen jota samoilla listoilla on ehdolla tai jo konkarina mukana. Uudet (ja jo tutut) ehdokkaat kuvattiin vielä yhteiskuvassa. Kaikki eivät tietysti olleet päässeet paikalle, mutta tässä muutamia meistä. Siellähän minäkin piilottelen keskirivillä :)lauantai 25. helmikuuta 2017

Eka kerta teltalla

Nyt tulee tunnustus. Olen aina kiertänyt vaaliteltat kaukaa. Lapsille on joskus haettu ilmapallot, mutta muuten ei ole tullut juurikaan aikaa vietettyä ja rupateltua puolueteltoilla ja haastettua siellä näytillä olevia ehdokkaita.

Tänään olin itse ekaa kertaa teltalla. Näytillä. Vastaamassa. Tarjoilemassa makkaraa ja mehua. Aikoinaan, nuorena tyttönä tuli kyllä toriteltat tutuiksi. Tein aika monen kesän työt Kotkan torilla vihannes- ja marjamyyjänä. Hauskaa hommaa. Näki paljon ihmisiä ja tunnelma oli leppoisa. Jalkoihin se kyllä käy, sitä ei käy kiistäminen.Mutta siis takaisin tähän päivään. Ehdokasasettelu tulee olla valmis helmikuun lopussa. Listat ovat vielä vajaat joka puolueella. Ja vaikka ei ajattelisi puolueita, niin ehdokkaita hoitamaan meidän Mäntsäläläisten asioita on vajaa määrä. Toki meitä hommasta kiinnostuneita ja siihen sitoutuneitakin jo on. Tänään jalkauduimme (huom, hieno sana) paikallisen Citymarketin nurkalle aktivoimaan ihmisiä niin ehdokkaiksi kuin äänestämään. Toki iso osa päivän teemaa oli myös olla tavattavissa, esillä, tutustuttavissa.

Lahden kisojen innoittamina teltalla oli tarjolla paistettua makkaraa ja lämmintä mehua. Ja pipareita jälkkäriksi. Ehdokkailla oli nimilaput rinnassa ja iloinen hymy kasvoilla. Lämpimät tumput ja paksupohjaiset tossut jalassa.


Teltta oli kasattuna tänään lauantaina klo 10-12. Väkeä kävi makkarat ja mehut hakemassa, ja joku jopa uskaltautui juttelemaankin. Minähän olen puheliasta sorttia, joten aika kului mukavasti rupatellessa. Eihän sen tarvitse olla politiikkaa mitä puhutaan. Tärkeintä monelle on, että arvomaailma on samanlainen. Silloin tuntuu että tuota ehdokasta voin hyvillä mielin äänestää.

Itse olin teltalla vain tunnin. Lapset (kaksi nuorimmaista) tulivat hakemaan minut yhdeltätoista. Mentiin kulttuuririentoihin. Olin luvannut viedä heidät kunnantalolle leffaan. Siellä kun oli ohjelmassa Anneli ja Onneli, lasten kestosuosikki. Tuli samalla testattua oman kylän leffa. Ja hienostihan siellä homma toimi. Popparit saatiin mukaan ja leffa oli hauska.

Enkä malta olla vielä mainostamatta, että iltapäivällä mentiin Sälinkäälle, Kilpijärvelle luistelemaan. Minä kun olen urheilusta kovin innostunut, keli oli aivan mahtava, ja lapsista on kiva luistella. On niin hienoa että meidän kylällä on sellaista talkoohenkeä että moinen on mahdollista. Aivan mahtava juttu. Tiedotus reitin kunnosta toimii ajantasaisesti Facebookin kautta ja kuka vaan pääsee nauttimaan tästä liikunnan riemusta. Lähetän myös tätä kautta isot kiitokset Kilpijärven retkiluistelureittiä hoitavalle tiimille! Meidän perhe on saanut tosi paljon iloa teidän tekemänne työn ansiosta!


tiistai 14. helmikuuta 2017

Teemailta kunnantalolla

Eilen kokoonnuttiin kunnantalolle illalla. Me ensikertalaiset, ja konkaritkin. Pari tuntia juteltiin. Käytiin läpi vaalien ja vaalityön aikatauluja, muutamia vinkkejä ja lisäksi vähän perustietoa sotesta. Sitten keskusteltiin siitä, mikä on meille tärkeää omaan kuntaamme liittyen ja mitä haluaisimme nostaa keskusteluun ja mahdollisesti ajaa eteenpäin.

Paljon oli hyviä ajatuksia ilmassa. Kunnan kiinteistökannasta huolehtimista ja ohjeistuksen parantamista, teiden rakentamiseen, kunnostamiseen ja auraamiseen liityviä asioita, eläkeläisten, koululaisten, nuorten, vanhusten ja syrjäytyneiden etujen valvomista. Liikuntapalveluiden parantamista, sivukylien asioiden ajamista ja yhteisöllisyyttä. Yrittäjyyden tukemista sekä maanomistajien parempaa kuuntelua kaavoitusasioissa.

Koko kuntapäättämisen perusajatushan on, että erilaiset ihmiset kokoontuvat yhteen valmistelemaan ja päättämään yhteisistä asioista. Näin kaikki näkökannat tulee huomioitua ja tieto erilaisista tarpeista tulee mukaan päätöksentekoon.

Minä olen kolmen lapsen työssäkäyvä äiti. Työpaikka ja koti ovat Mäntsälän keskustassa. Urheilen paljon ja harrastan muutakin, mm. Marttailua ja neulomista. Lapsetkin harrastavat, joskaan eivät kovin aktiivisesti. Olemme löytäneet sopivan tason jossa kaikki ovat tyytyväisiä. Lapset saavat olla vapaalla, sekä harrastaa. Lapsia on eskarista lukioon. Kodissamme asuu vaihto-oppilas tämän kevään. Ruuhkavuodet... :) Asumme paikalla, jossa suunnitteilla on tien levennys hipoen pihaamme. Mieheni käy Helsingissä töissä (kuten monet Mäntsäläläiset), hänen sukuaan asuu Mäntsälässä, myös iäkkäämpää sukua. Näistä asioista siis minun ajatukseni ja kehittämistoiveeni kumpuavat.

Olen iloinen että meillä on luontoeskari! Kaksi lapsistani on sitä käynyt ja ihastunut ikihyviksi, kuten minäkin. Olen tyytyväinen että kouluja on korjattu ja lisätilaa rakennetaan. Olen ilokseni mukana paikallisen, aktiivisen urheiluseuran toiminnassa ja toivon että moni muukin osallistuu. Minusta on hienoa että kunta järjestää kyytejä uimahalliin kun omaa ei ole. Meillä on luontoa, palveluita, maaseutua, mukavia kuntalaisia ja hyvä sijainti omassa rauhassa mutta lyhyen matkan päässä isoista keskuksista. Juna pysähtyy meidän kohdalla kuitenkin, vaikka vaan kerran tunnissa. Siinä muutamia asioita jotka Mäntsälässä tuottavat minulle hyvää mieltä. Kerro minulle mikä sinusta on täällä hienoa. Mistä et ainakaan tinkisi.

Luontoeskarin tuotos viikon takaa. Lapset ovat tutustuneet puihin ja tehneet
yhdessä kirjan  jossa on piirroksin ja tekstein kerrottu puista. 

En tiedä paljon sivukylien haasteista, en vanhainkodeista, en koulukyydeistä, en vammaispalveluista enkä sosiaalitoimesta. Moni muukin asia kunnassa on minulle vieras, koska se ei ole sattunut minun maailmaani osumaan. Mutta haluan tietää. Minun on tiedettävä, jotta voin olla asiasta jotain mieltä. Jotta ymmärrän sinun kantasi. Kerro siis mitä sinä korjaisit. Jos et halua kertoa julkisesti, kirjoita anonyymisti. Vippaa meseviestillä tai nykäise hihasta kun näet minut lenkillä tai kaupassa. Juttelen mielelläni kanssasi.

torstai 9. helmikuuta 2017

Tapa elää ja ajatella eli teema

Lupasin kertoa tässä blogissa millaista on olla kuntavaaliehdokas. Mitä töitä se teettää ja millaisia asioita tulee eteen. Millaiset fiilikset on projektin varrella ja jatkuuko projetki vielä vaalien jälkeen. Vai loppuuko koko touhu. Maltanko lopettaa vaikka en tulisi valituksi. Vievätkö yhteiset asiat mukanaan.

Toistaiseksi kuntavaaliehdokkuus ei ole teettänyt kovasti hommia. Yksi infoilta on ollut, ja muutamia sähköposteja on tullut liittyen kevään aikatauluihin ja Keskustan nostamiin teemoihin näiden vaalien ympärillä. Tämän blogin perustin ja siihen olen muutaman jutun kirjoitellut. Olen kaivellut kunnanvaltuuston pöytäkirjoja (en montaa) ja tutustunut uimahallihankkeen materiaaliin. Kunnan strategiaa pänttäsin läpi. Aikaa olen asiaan käyttänyt muutamia tunteja. Seuraava virallinen tapaaminen, infoilta aiheena vaaliteeman kirkastaminen, on ensi maanantaina.

Ehdokaslistat julkistetaan vasta loppukuusta, joten vielä tämä ei ole edes virallista. Facessa tunnustin että olen mukana. Ja muutamille tutuille Facen ulkopuolelta olen kertonut. Vähän se oudolta tuntuu. Asettua ehdolle, muiden arvioitavaksi. Julkisen ihmettelyn kohteeksi. Tässä ei mitata nopeutta tai voimaa kuten urheilussa. Tässä arvioidaan ajatuksia ja tekoja. Mielipiteitä. Henkimaailman asioita.

Minne tie vie. Tässä kuvassa luonon rauhaan. 

Olen aina ollut poliittisesti hyvin hiljaista sorttia. Epäpoliittinen (?) En edelleenkään ajattele niinkään pyrkiväni politiikkaan, vaan enemmänkin mukaan hoitamaan yhteisiä asioita ja oppimaan uutta. Vierastan myös hieman ajatusta siitä, että vaaleihin liittyy jokin tietty teema. Teemassa ei ole mitään vikaa, mutta sen pitää tulla sydämmestä ja kestää aikaa. Tarkoitan sitä, että ei voi sanoa että teemani näissä vaaleissa on hyvinvointi. Haluan sanoa että hyvinvointi on minulle tärkeä asia ja haluan jatkuvasti toimia siten että edistän niin omaa, kuin muidenkin hyvinvointia. Teema ei ole päivän erikoistarjous vaan tapa ajatella ja elää.

Keskusta - jonka listoilla siis olen, on linjannut puolueen ajatuksia tulevalle kaudelle oheisessa dokummentissa: "Huolenpitoa - huomennakin. Keskustan vaihtoehto kuntavaaleissa 2017". Selasin sen ensin, luin sitten ajatuksella läpi. Siinä on paljon asioita, huolenpitoa vauvasta vaariin. Minun arvomaailmaani kolahti muutama kohta heti, tässä niitä satunnaisessa järjestyksessä:

  1. Terveyden edistämisen painopistettä on siirrettävä ennaltaehkäisemiseen. 
  2. Päävastuu omasta terveydestä ja hyvinvoinnista on meillä jokaisella. Tämän tukemisessa omalla kotikunnalla on keskeinen rooli.
  3. Kevyen liikenteen väylien ja lähiliikuntapaikkojen määrää on lisättävä.
  4. Teiden, ratojen ja muiden väylien kunnostamiseen on ja rakentamiseen on haettava yhdessä uusia ratkaisuja.
  5. Kunta kannustaa yrityksiä kasvuun ja menestykseen sekä luo kannustavat puitteet uusien yritysten perustamiselle.
  6. Asumista ja rakentamista ei pidä hankaloittaa turhilla määräyksillä.
  7. Yhteisöllisyys.
Siinä on minulle teemoja joiden kanssa voin elää pitkään. Makustelen niitä ja jalostan konkreettisempaan muotoon. Miten nämä asiat näkyvät kuntapolitiikassa tai ihan vaan jokapäiväisessä arjessa. Miten itse toimin niiden mukaisesti.

Maailma on tärkeitä asioita täynnä. Mikä asia on sinulle tärkeä? Miten toimisi sinun mielestäsi täydellinen kunta? Mihin asiaan toivoisit muutosta, mikä asia Mäntsälässä on sinusta hyvin mallillaan? Mistä asiasta en varmasti tiedä tarpeeksi? Kerro. Olen utelias.

Palaan asiaan!

maanantai 6. helmikuuta 2017

Kuntastrategia

Seikkailin kunnan sivuilla etsimässä ajankohtaisia asioita ja löysin Mäntsälän kuntastrategian tuleville vuosille. Seuraavassa muutama otos tekstistä, sekä pohdintaa omasta näkövinkkelistä.

Linkki kuntastrategiaan "Mäntsälän kuntastrategia 2017-2021" "Mäntsälän kuntastrategia on suunnitelma kunnan tulevaisuudesta. Kuntastrategia on kunnanvaltuuston näkemys tärkeimmistä tavoitteista ja kehittämisen painopistealueista."

Strategia on tuttu sana yritysmaailmasta. Sen rinnalla kulkee yleensä aina visio ja tavoitteet. Niin myös Mäntsälän kuntastrategiassa. Luin sen läpi (voin suositella, sivuja vaan 11 ja suurin osa helppolukuista taulukkoa - heh).

Tavoitteet on jaettu toiminnoittain, eli jokaiselle on jotakin. Pieni triahlonisti ja fillaristi heräsi minussa lukiessani tavoitekohtaa 9.

9. Toimiva joukkoliikenne ja turvallinen sekä kattava kevyenliikenteen verkosto (tavoite)

(Toimenpiteet)
Henkilökuljetusten kehittämishanke 
Mäntsälän pyöräily-, jalankulku- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma 
Liikenteen turvallisuussuunnitelma 

(Mittari)
Käyttömäärät avoimessa joukkoliikenteessä 
Kunnan panostukset joukkoliikenteeseen vuosittain 
Kevyenliikenneverkoston kattavuus (kylät -keskusta) ja turvallisuusarvio 
Kuntalaisten palautearvio 

Pyöräteiden ja kyläteiden kunnosta on paljon kirjoittelua paikallisessa Facebook-ryhmässä. Itsekin olen joskus lenkeilläni törmännyt heikkokuntoiseen tienpintaan. Tai auraamattomaan tiehen. Kun asiaa on porukalla pähkitty, on käynyt selväksi, että ihan  kaikista teistä ei olekaan kunta vastuussa, vaan osa on tieosuuskuntien tai Ely-keskuksen vastuulla. Ehkä asia jota kaikki eivät tiedosta. Eli kunta ei tahallaan jätä jotain tietä hoitamatta tai päällystettä uusimatta.

Pyörällä viime kesänä Kotkasta Mäntsälään 130 km. Muksut moikkaamassa levähdysalueella matkan varrella.

Hyvä esimerkki vastuunjaosta oli myös viime lokakuussa järjestetty Mäntsälä maraton- tapahtuma. Olin itse vahvasti mukana järjestelyissä ja myös juoksemassa (elämäni ensimmäisen maratonin). Saatiin lumisadetta oikein reilusti muutamia päiviä ennen tapahtumaa. Selvittelin kuka auraa mitäkin pätkää valitulla reitillä, joka oli  muuten aika monelle paikalliselle tuttu Karjalaistentien lenkki. Sillä kuuden kilometrin matkalla oli viisi eri aurausvastaavaa! Onneksi kaikki olivat tosi ahkeria ja saatiin reitti juoksukuntoon lauantaiaamuna. Vähän saatiin talkooapuakin yhden pätkän kanssa. Kyllä mie niin lämmöllä muistelen vieläkin sitä "maajussiksi" itseään kutsunutta auramiestä joka avasi reittiä pelkästä hyväntekeväisyydestä kohdassa jossa ei normaalisti aurata. Yhteisöllisyyttä parhaimmillaan! Kuumottaako korvia Valkeasaarentiellä ;)

Mäntsälä Maraton starttasi urheilukeskuksesta 12.11.2016

lauantai 4. helmikuuta 2017

Uimahalli Mäntsälään?

Olen asunut nyt 10 vuotta Mäntsälässä ja aina vaan kuntalaisten puheissa on toive omasta uimahallista. Tutkailtuani asiaa tarkemmin, selvisi että asiaa on puitu kunnassa jo yli kolmekymmentä vuotta - en siis myöhästynyt mistään...

Mäntsälän kunnan hanketyöryhmä teki selvityksen uimahallitarpeesta vuonna 2013. Linkki kyseiseen selvitykseen: "Mäntsälän uimahallin hankesuunnitelma" 

Tuon selvityksen jälkeen aikaa on kulunut, kansalaisäänestystä on vaadittu ja määräraha asian tarkempaa tutkimista varten myönnetty. "Pöytäkirja koskien kansanäänestystä" Hankkeen toteutusta on alustavasti suunniteltu vuosille 2020-2021. Oheisten linkit ohjaavat kunnan sivuille, jossa pöytäkirjat ja hankesuunnitelmat ovat vapaasti kaikkien luettavissa.

Odotan mielenkiinnolla uutisia tästä aiheesta. Minun jos kenen tulisi olla ensimmäisenä barrikaadeilla vaatimassa hallia omalle kylälle. Vietin nuoruusvuoteni uimahallilla treenaten ja uimakisoja kiertäen, silloin Kotkan Uimaseuran nimissä. Viime vuosina olen opettanut kaikki muksuni uimaan ja nykyään harrastan aktiivisesti triathlonia johon uinti kiinteänä osana kuuluu. Lisää uinti- ja triathlonjuttuja löytyy treeniblogistani "Retureippailee".

Toteutin haaveeni uintipitkiksestä vuoden 2016 lopulla Orimattilan uimahallilla.

Meidän perheen uintireissut suuntautuvat lähinnä Järvenpäähän. Siellä on mahtava halli ja sinne ajaa meiltä (kylän keskustasta) vajaat puoli tuntia. Mukava käydä lasten kanssa. Lämmin, paljon altaita, liukumäki ja oikein kattavat aukioloajat.

Lasten keräämiä uintimerkkejä, suoritettu Järvenpään uimahallissa.


Omissa treeneissä suosin Orimattilan hallia jos vaan mahdollista. Viileämpi halli sopii treenaamiseen ja hallissa on paremmin tilaa. Hankaluutena on aukioloajat, jotka eivät suosi aamuvirkkuja mm. viikonloppuisin.

Halleja on tietysti myös Porvoossa, Kärkölässä ja Hyvinkäällä. Kärkölä on vielä testaamatta, Porvoossa käyty muistaakseni kerran ja Hyvinkäällä testattu pitkä ulkoallas. Valinnanvaraa siis löytyy. Sillä välin kun Mäntsälän hallia odotellaan.

Niin paljon kuin hallia kaipaankin, mietityttää sen käyttöaste ja kunnalle koituvat kulut. Toivon saavani tietoa aiheesta lisää jos pääsen itse asiasta päätöksiä tekemään taikka niitä valmistelemaan.

Siihen asti - naapurikunnan hallilla nähdään! Minä olen se joka kauhoo uimalakki ja -lasit päässä ja tuo yläkuvassa näkyvä punainen mittari ranteessa. Välillä ihan vaan uikkareilla, toisinaan myös märkäpuvussa. Ja sitten kun olen liikkeellä lasten kanssa niin meitä on paikalla autolastillinen innokkaita uimareita kaakeleita laskemassa!

maanantai 23. tammikuuta 2017

Näin kaikki alkoi

Olen asunut Mäntsälässä aika tarkalleen 10 vuotta. Muutimme tänne vuoden 2006 joulukuussa mieheni ja silloin eskari-ikäisen esikoiseni kanssa. Mäntsälä oli logistisesti sopiva paikka meille, minä olin töissä Lahden kupeessa ja mieheni Helsingissä. Lisäksi mieheni on täkäläisiä, joten sukua ja tuttuja oli mukavasti näillä kulmilla. Hintataso kohtuullinen ja palveluita sen verran millä ainakin alkuun pääsee.

Perhe kasvoi, löytyi uusi työpaikka "kyliltä" ja lasten ja harrastusten kautta alkoi uusi kotikunta ja sen asukkaat tulla tutuiksi. Mäntsälän asiat siis kiinnostavat useammastakin näkökulmasta: päivähoidon, koulutuksen, liikunnan, kaavoituksen ja palveluiden - muutamia mainitakseni.

Tuttavan kautta päädyin mukaan kuntavaaliehdokkaaksi. Olen mukana sitoutumattomana ehdokkaana Keskustan listoilta. Tarkoittaa että en ole puolueen jäsen, mutta minun mahdolliset ääneni menevät niin minun kuin Keskustan nimiin. Tämä on muuten asia jota pohdin kovasti. Ollako jäsen vai eikö olla. Mukaan pääsee ilman jäsenkirjaa, ja se oli minulle tässä kohdin tärkeä asia. Totuttelen muutenkin vielä siihen ajatukseen että tässä hommassa tulee väistämättä oma naama ja ajatukset laajemmin julkiseksi kuin ilman ehdokkuutta. Se on suomalaiseen mielenlaatuun hieman hämmentävä ajatus. Olen toki mukana somessa useilla foorumeilla ja livenä myös, mutta tämä menee jotenkin syvemmälle pinnan alle. Tai niin ainakin kuvittelen. Uskon että sama asia askarruttaa montaa muutakin joka ehdokkuutta harkitsee.

Toivon että tämä blogi auttaa minua itseäni jäsentämään tätä matkaa ja sen vaiheita, mutta antaa myös arkista käytännön tietoa tuleville ehdokkaille.

Matka on nyt alkanut! Tänään oli ensimmäinen infotilaisuus kunnantalolla. Illan aikana käytiin läpi käytännön asioita ehdokkuuteen liittyen. Mukana oli muitakin ensikertailaisia, mutta myös jo pidempään listoilla olleita. Saimme perustietoa kunnan hallinnosta ja budjetista, aikataulua kevään tapahtumia ja tulevia vaaleja varten, ohjeita mainostamiseen ja vinkkejä omien teemojen esiin tuomisesta. Rento tilaisuus. Niin ja  puhuttiin me siitä uimahallistakin, paikallisesta kuumasta aiheesta :)